Companet Privacy Statement

Companet kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:

Informatie die u ons verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke transactie.
Informatie die u ons verstrekt via contactformulieren of externe downloads zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en bedrijf om informatie over onze software of services op te vragen.
Waar toegestaan, kan Companet informatie verzamelen over bepaalde personen en bedrijven, verkregen door andere partijen. Dit helpt ons om onze administratie up to date te houden, uit te breiden en te analyseren. Maar ook om nieuwe klanten te identificeren en producten en diensten aan te bieden die voor u van belang kunnen zijn.

Companet kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

Uw aanvraag te verwerken, voor wat betreft onze software of services, inclusief het downloaden van white papers.
Uw verklaringen, facturen, of betalingen te verzamelen of naar u op te sturen.
U relevante marketingberichten zoals e-mailnieuwsbrieven, marketinginformatie, aanbiedingen over diensten aan te bieden. Alles volgens de nieuwe wetten of wanneer dit door u is aangevraagd.

Cookies

Wanneer u de Companet website bezoekt, wordt er een klein bestand op de harde schijf van uw computer geplaatst. Deze zogenoemde Cookies maken de website(s) van Companet nuttiger, door informatie over uw voorkeuren op te slaan. Dit maakt het in de toekomst makkelijker voor u om in te loggen en de website(s) te gebruiken. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser instellen om te voorkomen dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Open de ‘help’-sectie van uw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd. Als u cookies uitschakelt, hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies op de onze websites.

Companet websites kunnen cookies verstrekken voor deze doeleinden:

Analyse – Wij optimaliseren graag de website door de gebruikers te volgen op de website, en hierdoor de gebruikerservaring te verbeteren.
Het opslaan van uw eerder ingevulde formulieren – dit om tijd te besparen bij het invullen van nieuwe formulieren.
Het laten zien van onze advertenties wanneer u andere websites bezoekt.

Veiligheid

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. Companet zal uw informatie niet delen met andere bedrijven. We volgen de industriestandaarden om de aan ons verstrekte informatie te beschermen. We slaan al uw informatie veilig op, zowel tijdens verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt uw gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. Bewaar uw eigen inloggegevens op een veilige plek en neem onmiddellijk contact met ons op als u een ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of een andere inbreuk op de beveiliging constateert. We kunnen uw persoonlijke informatie en/of gebruikersinformatie vrijgeven als ons daarom wordt gevraagd door de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten onderzoekt.

 

Companet Disclaimer

COMPANET besteedt veel zorg en aandacht aan (de inhoud van) deze website, maar kan de juistheid van de informatie hiervan niet garanderen. COMPANET behoudt zich het recht voor om op ieder moment deze informatie op haar website aan te passen zonder een voorafgaande mededeling te doen.

COMPANET is exclusief rechthebbende ten aanzien van alle rechten en het intellectuele eigendom van deze website.

Het is de bezoekers van deze website niet toegestaan om door auteursrecht beschermde beelden, teksten en/of andere op de site opgeslagen informatie openbaar te maken en/of op enige andere wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van COMPANET.

COMPANET verstaat onder verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan ook de publicatie op een elektronisch (computer) netwerk en/ of een social netwerk platform.

COMPANET kan niet exact weten met welke doeleinden haar website wordt bezocht. COMPANET garandeert dan ook niet dat de website geschikt is voor het doel waarvoor de website wordt geraadpleegd.

De content is door COMPANET met de grootst mogelijke zorg samengesteld. COMPANET aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijk onjuistheden van het getoonde op haar website.

COMPANET is niet verantwoordelijk voor contact voor de aan haar website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen, dient schriftelijk bij COMPANET te worden aangevraagd.

COMPANET sluit, onder voorbehoud van alle rechten en weren, de aansprakelijkheid uit voor alle schade van welke aard ook, dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te gebruiken en de daarin opgenomen informatie.

Van toepassing is het Nederlands recht op alle geschillen die betrekking hebben op (het gebruik van) de website van COMPANET. Uitsluitend de daartoe bevoegde rechtbank in de plaats waar COMPANET behoort, is bevoegd om kennis te nemen van geschillen.

Onder voorbehoud van alle rechten en weren.

Updates voor dit beleid en disclaimer

Companet kan dit privacybeleid en disclaimer bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen, voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u onze website.

Contact

Als u contact wilt opnemen met Companet over een aspect van ons privacybeleid of disclaimer, gebruikt u dit email-adres: info@companet.nl